CERTIFIKÁT
SAFER SPACE

Hľadáte spôsob, ako účinne znižovať riziko nákazy vo vašej firme alebo škole? GERM prináša na do strednej Európy anglický štandard dezinfekcie, ktorý vám pomôže zorientovať sa! Urobte svoje interiéry bezpečným miestom, urobte ich SAFER SPACE!

Čo je SAFER SPACE?

  • štandardizovaný postup dezinfekcie prostredia
  • označenie prevádzky, ktorá tieto štandardy dodržiava
  • označenie odporúčaných špičkových technológií

Prečo chcieť SAFER SPACE

  • Zníženie rizika prenosu ochorení
  • Úspora nákladov z dlhodobého hľadiska
  • Ekologické riešenie šetrné k planéte

Výhody

Zníženie rizika nákazy

Využívaním postupov a technológií SAFER SPACE firma znižuje riziko prenosu ochorení ako COVID-19, chrípka a rôzne sezónne epidémie.

Zníženie chorobnosti v detských kolektívoch

Aplikácia systému SAFER SPACE prispieva k zníženiu chorobnosti tam, kde je z rôznych dôvodov náročné dodržiavať proti epidemiologické opatrenia.

Zníženie počtu absencií

V zdravom prostredí je menšia šanca, že sa zamestnanec nakazí v práci, dochádza tak k zníženiu počtu absencií z dôvodu choroby.

Zníženie nákladov za práceneschopnosť

Zníženie skrytých nákladov za PN, napríklad omeškanie zákaziek, nákladov na personálne oddelenie a pod.

Zvýšenie atraktivity zamestnávateľa

Potenciálni uchádzači o zamestnanie ocenia záujem zamestnávateľa o ich zdravie a bezpečný pracovný priestor.

Deklarovanie spoločenskej zodpovednosti

Certifikovaná firma dáva verejnosti na vedomie, že jej priestory sú z pohľadu šírenia ochorení bezpečné.

Pre koho je SAFER SPACE určené?

Vzdelávacie zariadenia

Materské a špeciálne školy

Vnútorné športoviská

Ubytovacie zariadenia

Obchodné prevádzky

Zariadenia pre voľný čas

Reštaurácie

Bary a kaviarne

Zdravotnícke zariadenia

Priestory verejnej dopravy